Карго застраховка на превозваната стока

По желание на клиента можем да направим карго застраховка на превозваната му стока, при предоставянето на необходимите документи.

Интересувате се от транспортна услуга

Свържете се с нас