КОИ СМЕ НИЕ?

ЕСАЛОГ България

ЕСАЛОГ България е фирма, която се занимава с международен автомобилен товарен транспорт и спедиция. Притежава утвърдено име в областта на групажните товарни превози по линията България – Словакия- Чехия- България. Разполага със собствен автомобилен парк с полезен обем 120м³, покриващ екологичните норми Евро 6, регистрирани в БАБХ и в системата TRACES. Фирмата има и дългогодишно сътрудничество с редица словашки и чешки транспортни и логистични партньори.

 
Благодарение на натрупания 30-годишен опит, силно мотивиран професионален екип и изградено в годините взаимно доверие, фирмата предлага гъвкави и качествени решения на дългогодишните си корпоративни клиенти от България, Словакия и Чехия.

 
Ние отговаряме и оказваме пълно съдействие за групажен транспорт по тези направления като осъществяваме комуникацията със задграничните партньори и предлагаме доставки от врата до врата.

Редовна групажна линия

България

Словакия

Чехия

Интересувате се от транспортна услуга

Свържете се с нас