Превоз на опасни товари

Нашите камиони са снабдени със ADR оборудване, а професионалните ни шофьори имат ADR свидетелство за превозване на опасни товари.

Интересувате се от транспортна услуга

Свържете се с нас